Nuvarande styrelse i IFK Hällnäs.

Ordförande:  Thorbjörn Hägglund  Tfn 0933 - 202 13 
Kassör:  Hans Andersson  Tfn 0933 - 202 86 
Sekreterare:  Ulf Sandström  Tfn 0933 - 202 69 
Ledamot:  Göran Hedman  Tfn 0933 - 200 24 
Ledamot:  Lisa Henfridsson  Tfn 0933 - 202 91

Historik 
Föreningen bildades den 31/1-1925. Tidigare fanns en idrottsklubb och en skidklubb i Hällnäs. I skidklubbens styrelse var de flesta från Kronlund. 1924 kallade Hällnäs Idrottsklubb till ett gemensamt möte med skidklubben och ville att de skulle slå ihop sina verksamheter. Mötet hölls på dansbanan som fanns där folkskolan och handelsträdgården numera finns. Kronlundarna stretade emot så det blev ej någon sammanslagning.

Under sommaren och hösten hade idrottsklubben en del fester som gick ekonomiskt bra så det blev gott om pengar i kassan. Nästa gång de kallade till möte var i januari 1925. Då idrottsklubben kunder redovisa god ekonomi så var skidklubben i Kronlund mycket lättare att underhandla med, varvid man beslöt att slå ihop föreningarna. Den skulle då heta IFK Hällnäs. Redan första året anordnades DM på skidor 20 km, i svår terräng runt Hällnäs.

DM i Bastuträsk samma år vann en Hällnäsdam, Elvira Fjellström, 1:a pris. Hällnäs tog också 1:a lagpris genom Elvira Fjellström, Henny Karlsson, Ruth Lindkvist och Betty Gabrielsson. Samma år vann Albert Ström ett DM-tecken. Eftersom det gick så bra i DM, efteranmäldes Hällnäsdamerna till SM i Östersund. Där fick de starta först. Ruth Lindkvist berättade att hon startade som nr 4, och hon hade inte åkt långt så var hon först i spåret. Det snöade och var mycket dåligt väder. Hon fick spåra mest hela loppet. Hon belade dock en hedrande 6:e plats trots de svåra förhållandena var hon bara slagen med knappt en minut utav segraren. Under kommande år hade IFK Hällnäs fina skidåkare och stod också som arrangör för många fina tävlingar.

Fotboll har Hällnäs haft stora framgångar i. Från 1934 - 1941 var IFK:s stora år inom fotbollen.

1937 fick IFK låna 3500 kr av Ingvar Karlsson. Det var tiden för Movallas (idrottsplatsen i Hällnäs) tillkomst. Föreningen fick inget bidrag från kommunen det året. De hade nämligen byggt läkarbostad och kommunalhus för 150 000 kr. så där fanns inga pengar att få.

1939 var året då Ally Andersson blev distriktsmästare för IFK Umeå. Sedan dess har hon varit IFK Hällnäs torgen och varit den lysande stjärnan genom åren.

1941 lämnade Alfons Andersson föreningen. Han fick en minnesgåva för hans fina insatser i styrelsen. Medlemsavgiften för ett år var 1941 endast 1 krona för herrar och 50 öre för damer och juniorer. Detta år gick IFK Hällnäs med i orienteringsförbundet och den första ledaren var Joel Magnusson. Det var även det året IFK beställde sitt föreningsmärke. Dansbanan på Movalla byggdes av Axel Johansson för 235 kronor, och man kunde hyra hela festplatsen en hel helg för 100 kronor.

1943 sprang medlemsavgiften upp i höjden, den blev 1:50 för herrar och 1 kr för damer. Ekonomin blev då så god att IFK beslutade att skänka 25 kr till Norgehjälpen, men det var ej så lyckat för 1944 var det ebb i kassan. Styrelsen beslöt då att ta ett banklån på 2000 kronor.

1946 fick IFK Hällnäs en nettobehållning av Hällnäsloppet på 219 kronor och det tyckte styrelsen var så bra att man beslöt fortsätta även nästa år.

1947 då stod Algot Forsman i rampljuset. Han fick förtjänstplaketten i silver. Det var samma år IFK var initiativtagare till att ordna en badplats i Lillsandsjö och man ordnade 500 kr i anslag.

1948 bildades en tyngdlyftningssektion som bestod av Seth Sundberg, Eskil Gruffman och Knut Berglund.

1949 förlades en instruktionskurs på skidor i Hällnäs. Gunnar Karlsson var instruktör. Det var också det året de upptäckte att idrottsgrabbarna var för färggranna och beslöt att i fortsättningen skulle bara köpas blå-vita overaller.

1950 var det ett nytt skidläger i Hällnäs och Axel Vikström var då ledare. Samma år uppsattes ett vandringspris i Hällnäsloppet till deltagare från Hällnäs med den bästa placeringen. Samma år föreslog Sten Sture Jonsson att IFK Hällnäs skulle införa ett spelarmärke som skulle utdelas till spelare som varit med i minst 100 matcher. Märket skulle också gälla som inträde på alla idrottsarrangemang som anordnades av IFK Hällnäs.

Spelarmärket har tilldelats följande spelare: Algot Forsman, Harald Eriksson, Gustaf Jonsson, Gustaf Nylund, Sixten Gruffman, Torgny Ström, Albert Jonsson, Allan Ulander, Karl-Erik Olsson, Palmer Jonsson, Egon Sjögren, Valfrid Henfridsson, Birger Johansson, Rune Henfridsson, Paul Hedkvist, Sten Sture Jonsson och Torsten Fredriksson. Samma år slopade IFK gymnastik- och tyngdlyftningssektionerna.

1952 började vi tänka på isbanebygget.

1953 vann IFK Hällnäs Vindelnserien i fotboll 3 poäng före Lycksele B.

1954 hade intresset för orientering svalnat så ingen sektionsledning valdes. Samma år slutade seriefotbollen.

1959 - 1964 var det ingen större aktivitet.

Den 2/2 1964 var en vändpunkt i föreningens arbete. Då beslöts att föreningen skulle ta upp fotboll, skidor och friidrott samt hockey på programmet. Ekonomin var dålig. Styrelsen beslöt att avverka lite skog kring idrottsplatsen för att man skulle få loss lite pengar. Första fotbollen fick man från Jerringfonden.

1965 väcktes ett förslag om att vi skulle bygga oss ett elljusspår och så blev det. Men till sist blev det Skidfrämjandet som tog över ansvaret för detta bygge.

1966 var året då vi satte igång med kommunserien på skidor. Det var även detta år som IFK:s ordförande rapporterade till styrelsen att det skulle bildas en kommunklubb som skulle heta SK Björnen. Styrelsen beslöt enhälligt att vi skulle bli medlem och stödja föreningens arbete.

1968 byggdes i Hällnäs en skidstuga. IFK Hällnäs beslöt att till Skidfrämjandet låna 3 - 4000 kr om behov fanns och det skulle vara som en förskottshyra från IFK för kommande aktiviteter.

1969 beslöt föreningen att begära utträde ur ishockeyförbundet där IFK under flera år varit passiv medlem. Men när medlemsavgiften höjdes från 25 kr till 100 kr ansåg man sig inte kunna vara med längre. Det var samma år som Albert Ström fick förtjänstplakett från Idrotts-förbundet för hans långa insatser inom styrelsen. Bland annat 25 år som kassör.

1970 restaurerades idrottsplatsen med bl.a. ny gräsmatta, nya målstolpar och nät. Det var samma år som Albert Ström tackade för alla år han fått vara med i IFK Hällnäs styrelse. "Det har varit en rolig tid fast det ibland varit ebb i kassan" slutade Albert sitt tal. Styrelsen ville att han skulle stanna några år till så att kan skulle kunna fira 30-års jubileum som kassör för IFK Hällnäs men han gick inte att beveka.

1973 vann IFK Hällnäs div. 6 serien i fotboll.

Ytterligare historik från 1974 och till dagens datum kommer in på denna sida så småningom men en händelse som har haft stor betydelse för fotbollsverksamheten i Hällnäs, Åmsele och Slipstensjön.

Utdrag ur IFK Hällnäs verksamhetsberättelse 1992. "Fotbollen har som vanligt aktiverat flest medlemmar. Seriespel inom A och B-lag har bedrivits, 2 st. lag med pojkar och flickor har deltagit i kommunens knatteserie samt ett ungdomslag i samarbete med Åmsele, Slipstensjön och Vindeln har spelat i Umeå kommunserie P-78, samt en cup i Piteå På grund av det sviktande intresset och vikande spelarunderlag vad gäller fotbollens A och B-lagsspelare, har samtal förts med Åmsele SK och Slipstensjöns IF om samarbete. Detta har mynnat ut i att en ny klubb har bildats och kallas HÅS FF, vilket betyder Hällnäs, Åmsele, Slipstensjöns fotbollsförening. Denna klubb skall bara hålla på med fotboll, och tar över våra licensierade spelare från och med -93"

 

  
Tillbaka till startsidan


Copyright - Projektgruppen Byanytt-IT - 2000

Uppdaterades senast 2008-03-18